O nás

Roku 1990 jsme začali budovat na základech bývalé hospodářské usedlosti v obci Radešov. Postavili jsme nové obytné budovy. V roce 1993 jsme se zde usídlili natrvalo a založili Soukromou hudební školu. Nejdříve se učilo v rodinném domě, ale protože zájem dětí a jejich rodičů stále narůstal, postavili jsme další budovu určenou speciálně pro výuku. V roce 2003 byla budova hotová. Přes týden se využívá k výuce hudby a o víkendech k pořádání kurzů na rukodělné práce. O prázdninách je v této budově možnost ubytování.

Díky velkému zájmu o ubytování nás napadlo vybudovat srub. Srub je oddělený od Hudební školy a poskytuje plné soukromí.